Somfy® besturingen project

  • somfy-project

Terugdringen van het energieverbruik is vandaag de dag een belangrijke doestelling bij de regulatie van licht, lucht en warmte in de binnenomgeving. Daarbij gaat het niet alleen om beperking van de energiekosten; ook is er een groeiend bewustzijn dat effiët omgaan met energie tevens uit het oogpunt van planetaire milieuzorg noodzakelijk is.

De energieconsumptie in en door gebouwen wordt geschat op circa 40% van het totale energieverbruik. Door toepassing van zonwering kan dat percentage echter aanzienlijk lager uitkomen. In ons deel van de wereld is namelijk bij doelmatige toepassing van zonwering geen koeling van de binnenomgeving nodig. Daarom kan met zonwering zeer veel energie worden bespaard.

In de hedendaagse gebouwautomatisering neemt het gebruik maken van natuurlijke comfortbronnen - zon en buitenlucht - een belangrijke plaats in. Dankzij moderne automatisering en regeltechniek kan de zon zeer doelmatig bijdragen aan verlichting en verwarming. Een overmaat aan zonnewarmte kan efficiënt buiten gehouden worden.

Automatisch bestuurde zonwering is de manier bij uitstek om overtollige zonnewarmte buiten te houden. Maximale energiebesparing wordt bereikt door zonwering met automatische besturing. Het automatische systeem activeert de zonwering indien de zon een bepaalde van tevoren ingestelde lichtintensiteit heeft bereikt.