Ultrasone reiniging

De jaloezieën worden gedemonteerd en in geschikte transportmiddelen naar onze werkplaats vervoerd. Hier worden de jaloezieën gereinigd door toepassing van ultrasone reinigingsapparatuur. Na reiniging worden de jaloezieën teruggeplaatst op de originele locatie welke bij ons bekend is door het toegepaste codeersysteem.

reiniging-ultrasoonWat is ultrasoon eigenlijk?

Onder ultrasoon verstaat men frequenties welke in het algemeen boven de menselijke gehoorgrens van ca. 18 kHz liggen. Gebruikte frequenties liggen in het algemeen tussen:

  • 20 kHz en 150 kHz
  • 20 kHz en 50 kHz wordt gebruikt voor gewone toepassingen.
  • Voor specialistische reiniging worden hogere frequenties gebruikt.
  • Ultrasoon reinigt tot diep in de poriën zonder enige vorm van krassen, borstelen of schrapen.

Principe

Ultrasoon reinigen is gebaseerd op de voortplanting van geluid door een geleidend medium.

  • In samendrukbare media, zoals lucht en de meeste vaste stoffen, wordt een geluidsgolf continue overgedragen.
  • Bij niet-samendrukbare media, zoals water, is er echter alleen continue overdracht van geluidsgolven als de geluidssterkte relatief laag is.

Cavitatie

Als de geluidssterkte toeneemt, ontstaat er een negatieve druk in de gebieden van verspreiding die de vloeistof "breekt" waardoor er waterstofbelletjes ontstaan. Dit verschijnsel noemen we ook wel cavitatie. Komt het cavitatie belletje vervolgens in een compressie van een geluidsgolf terecht, dan begint deze onder invloed van de positieve druk te trillen. Het belletje zal vervolgens groeien tot een onstabiele afmeting.

Implosies

Het hevige in elkaar klappen van de cavitatie belletjes resulteert uiteindelijk in implosies. Deze implosies veroorzaken tevens microstromingen in de reinigingsvloeistof. Het imploderen van tienduizenden cavitatie belletjes en de daarmee gepaard gaande microstromingen, in een door hoogfrequente geluidsgolven geactiveerde reinigingsvloeistof, geeft uiteindelijk het effect wat "ultrasoon" wordt genoemd.